BEZEQ ISRAEL TELCM - Price History

Monthly price history for BEZQ.TA (BEZEQ ISRAEL TELCM)

DateAdjusted priceReal price
May 2024 ILA448.80 ILA448.80
April 2024 ILA451.28 ILA464.80
March 2024 ILA459.24 ILA473
February 2024 ILA468.27 ILA482.30
January 2024 ILA469.73 ILA483.80
December 2023 ILA480.60 ILA495
November 2023 ILA468.76 ILA482.80
October 2023 ILA482.94 ILA497.40
September 2023 ILA507.60 ILA537
August 2023 ILA486.62 ILA514.80
July 2023 ILA460.34 ILA487
June 2023 ILA427.82 ILA452.60
May 2023 ILA441.43 ILA467
April 2023 ILA465.49 ILA501.10
March 2023 ILA453.88 ILA488.60
February 2023 ILA469.86 ILA505.80
January 2023 ILA529.96 ILA570.50
December 2022 ILA563.40 ILA606.50
November 2022 ILA585.23 ILA630
October 2022 ILA581.33 ILA625.80
September 2022 ILA542.59 ILA584.10
August 2022 ILA513.86 ILA563
July 2022 ILA523.17 ILA573.20
June 2022 ILA494.70 ILA542
May 2022 ILA468.14 ILA512.90
April 2022 ILA478.42 ILA533.10
March 2022 ILA492.78 ILA549.10
February 2022 ILA472.95 ILA527
January 2022 ILA486.14 ILA541.70
December 2021 ILA461.19 ILA513.90
November 2021 ILA402.05 ILA448
October 2021 ILA358.79 ILA399.80
September 2021 ILA341.83 ILA380.90
August 2021 ILA341.92 ILA381
July 2021 ILA310.33 ILA345.80
June 2021 ILA318.59 ILA355
May 2021 ILA328.10 ILA365.60
April 2021 ILA317.42 ILA353.70
March 2021 ILA320.47 ILA357.10
February 2021 ILA284.49 ILA317
January 2021 ILA301 ILA335.40
December 2020 ILA287.09 ILA319.90
November 2020 ILA320.74 ILA357.40
October 2020 ILA349.10 ILA389
September 2020 ILA357.18 ILA398
August 2020 ILA343.99 ILA383.30
July 2020 ILA305.67 ILA340.60
June 2020 ILA281.79 ILA314
May 2020 ILA269.14 ILA299.90
April 2020 ILA223.55 ILA249.10
March 2020 ILA230.46 ILA256.80
February 2020 ILA229.92 ILA256.20
January 2020 ILA240.33 ILA267.80
December 2019 ILA249.04 ILA277.50
November 2019 ILA259.99 ILA289.70
October 2019 ILA208.74 ILA232.60
September 2019 ILA206.59 ILA230.20
August 2019 ILA199.23 ILA222
July 2019 ILA215.38 ILA240
June 2019 ILA243.11 ILA270.90
May 2019 ILA201.74 ILA224.80
April 2019 ILA220.77 ILA246
March 2019 ILA228.94 ILA255.10
February 2019 ILA285.20 ILA317.80
January 2019 ILA261.42 ILA291.30
December 2018 ILA327.56 ILA365
November 2018 ILA384.10 ILA428
October 2018 ILA383.92 ILA427.80
September 2018 ILA375.40 ILA418.30
August 2018 ILA376.68 ILA431
July 2018 ILA339.89 ILA388.90
June 2018 ILA359.73 ILA411.60
May 2018 ILA381.06 ILA436
April 2018 ILA385.09 ILA454.20
March 2018 ILA379.83 ILA448
February 2018 ILA451.90 ILA533
January 2018 ILA478.60 ILA564.50
December 2017 ILA443.42 ILA523
November 2017 ILA444.26 ILA524
October 2017 ILA445.79 ILA525.80
September 2017 ILA405.95 ILA505.10
August 2017 ILA424.35 ILA528
July 2017 ILA424.76 ILA528.50
June 2017 ILA465.74 ILA579.50
May 2017 ILA493.71 ILA614.30
April 2017 ILA471.50 ILA607.10
March 2017 ILA505.60 ILA651
February 2017 ILA504.82 ILA650
January 2017 ILA511.04 ILA658
December 2016 ILA568.51 ILA732
November 2016 ILA549.87 ILA708
October 2016 ILA541.32 ILA697
September 2016 ILA549.01 ILA706.90
August 2016 ILA569.83 ILA758.10
July 2016 ILA571.48 ILA760.30
June 2016 ILA573.89 ILA763.50
May 2016 ILA559.98 ILA745
April 2016 ILA578.21 ILA797
March 2016 ILA614.85 ILA847.50
February 2016 ILA635.52 ILA876
January 2016 ILA621.74 ILA857
December 2015 ILA621.74 ILA857
November 2015 ILA511.12 ILA834
October 2015 ILA509.83 ILA831.90
September 2015 ILA439.81 ILA750
August 2015 ILA413.48 ILA705.10
July 2015 ILA407.96 ILA695.70
June 2015 ILA377.06 ILA643
May 2015 ILA386.44 ILA659
April 2015 ILA410.12 ILA732.20
March 2015 ILA415.60 ILA742
February 2015 ILA357.80 ILA638.80
January 2015 ILA351.75 ILA628
December 2014 ILA389.28 ILA695
November 2014 ILA392.92 ILA701.50
October 2014 ILA359.87 ILA642.50
September 2014 ILA356.29 ILA636.10
August 2014 ILA350.36 ILA670
July 2014 ILA334.62 ILA639.90
June 2014 ILA336.24 ILA643
May 2014 ILA325.78 ILA623
April 2014 ILA327.88 ILA627
March 2014 ILA309.02 ILA621.10
February 2014 ILA281.46 ILA565.70
January 2014 ILA268.18 ILA539
December 2013 ILA292.80 ILA588.50
November 2013 ILA293.05 ILA589
October 2013 ILA305.54 ILA614.10
September 2013 ILA322.41 ILA648
August 2013 ILA285.27 ILA592
July 2013 ILA277.36 ILA575.60
June 2013 ILA232.98 ILA483.50
May 2013 ILA228.89 ILA475
April 2013 ILA241.73 ILA520
March 2013 ILA234.29 ILA504
February 2013 ILA221.28 ILA476
January 2013 ILA202.36 ILA435.30
December 2012 ILA198.50 ILA427
November 2012 ILA218.12 ILA469.20
October 2012 ILA220.16 ILA473.60
September 2012 ILA211.51 ILA455
August 2012 ILA202.68 ILA456
July 2012 ILA178.68 ILA402
June 2012 ILA180.90 ILA407
May 2012 ILA218.68 ILA492
April 2012 ILA271.02 ILA630
March 2012 ILA261.99 ILA609
February 2012 ILA268.87 ILA625
January 2012 ILA279.20 ILA649
December 2011 ILA300.36 ILA698.20
November 2011 ILA303.72 ILA706
October 2011 ILA332.54 ILA773
September 2011 ILA309.74 ILA720
August 2011 ILA329.21 ILA784
July 2011 ILA353.02 ILA840.70
June 2011 ILA360.03 ILA857.40
May 2011 ILA366.58 ILA873
April 2011 ILA401.98 ILA1,001
March 2011 ILA414.43 ILA1,032
February 2011 ILA395.55 ILA985
January 2011 ILA397.96 ILA991
December 2010 ILA434.50 ILA1,082
November 2010 ILA394.35 ILA982
October 2010 ILA386.60 ILA962.70
September 2010 ILA364.63 ILA908
August 2010 ILA320.61 ILA841.90
July 2010 ILA321.07 ILA843.10
June 2010 ILA325.03 ILA853.50
May 2010 ILA321.03 ILA843
April 2010 ILA346.93 ILA911
March 2010 ILA336.41 ILA1,049
February 2010 ILA314.60 ILA981
January 2010 ILA303.76 ILA947.20
December 2009 ILA307.16 ILA957.80
November 2009 ILA275.48 ILA859
October 2009 ILA269.38 ILA840
September 2009 ILA259.76 ILA810
August 2009 ILA241.04 ILA794
July 2009 ILA228.29 ILA752
June 2009 ILA220.40 ILA726
May 2009 ILA227.62 ILA749.80
April 2009 ILA190.60 ILA657
March 2009 ILA191.47 ILA660
February 2009 ILA185.96 ILA641
January 2009 ILA175.95 ILA606.50
December 2008 ILA179.87 ILA620
November 2008 ILA169.13 ILA583
October 2008 ILA159.56 ILA550
September 2008 ILA169.74 ILA618.10
August 2008 ILA176.02 ILA641
July 2008 ILA175.48 ILA639
June 2008 ILA181.24 ILA660
May 2008 ILA177.95 ILA648
April 2008 ILA174.24 ILA634.50
March 2008 ILA174.12 ILA660
February 2008 ILA181.50 ILA688
January 2008 ILA174.38 ILA661
December 2007 ILA188.89 ILA716
November 2007 ILA183.09 ILA694
October 2007 ILA184.67 ILA700
September 2007 ILA172.80 ILA684
August 2007 ILA164.33 ILA650.50
July 2007 ILA179.37 ILA710
June 2007 ILA175.70 ILA695.50
May 2007 ILA180.86 ILA715.90
April 2007 ILA162.72 ILA644.10
March 2007 ILA162.19 ILA642
February 2007 ILA165.67 ILA655.80
January 2007 ILA154.97 ILA678
December 2006 ILA157.76 ILA690.20
November 2006 ILA150.68 ILA670.40
October 2006 ILA130.88 ILA582.30
September 2006 ILA117.77 ILA538.50
August 2006 ILA115.30 ILA527.20
July 2006 ILA114.69 ILA524.40
June 2006 ILA112.91 ILA516.30
May 2006 ILA121.36 ILA554.90
April 2006 ILA124.66 ILA570
March 2006 ILA123.44 ILA610.50
February 2006 ILA121.95 ILA603.10
January 2006 ILA126.15 ILA623.90
December 2005 ILA119.42 ILA590.60
November 2005 ILA123.16 ILA609.10
October 2005 ILA126.88 ILA627.50
September 2005 ILA124.68 ILA616.60
August 2005 ILA115.80 ILA572.70
July 2005 ILA111.72 ILA552.50
June 2005 ILA106.66 ILA527.50
May 2005 ILA110.20 ILA545
April 2005 ILA104.74 ILA518
March 2005 ILA103.53 ILA512
February 2005 ILA110.02 ILA544.10
January 2005 ILA113.01 ILA558.90
December 2004 ILA101.75 ILA503.20
November 2004 ILA89.74 ILA443.80
October 2004 ILA90.02 ILA445.20
September 2004 ILA85.19 ILA421.30
August 2004 ILA87.82 ILA434.30
July 2004 ILA92.97 ILA459.80
June 2004 ILA92.41 ILA457
May 2004 ILA96.17 ILA475.60
April 2004 ILA97.26 ILA481
March 2004 ILA93.38 ILA461.80
February 2004 ILA95.80 ILA473.80
January 2004 ILA102.11 ILA505
December 2003 ILA101.91 ILA504
November 2003 ILA97.38 ILA481.60
October 2003 ILA95.56 ILA472.60
September 2003 ILA89.31 ILA441.70
August 2003 ILA88.69 ILA438.60
July 2003 ILA90.97 ILA449.90
June 2003 ILA103.53 ILA512
May 2003 ILA106.16 ILA525
April 2003 ILA104.74 ILA518
March 2003 ILA95.40 ILA471.80
February 2003 ILA92.91 ILA459.50
January 2003 ILA87.42 ILA440.40
December 2002 ILA91.73 ILA462.10
November 2002 ILA98.28 ILA495.10
October 2002 ILA84.13 ILA423.80
September 2002 ILA94.33 ILA475.20
August 2002 ILA103.02 ILA519
July 2002 ILA102.63 ILA517
June 2002 ILA95.86 ILA482.90
May 2002 ILA93.91 ILA473.10
April 2002 ILA91.73 ILA462.10
March 2002 ILA97.94 ILA493.40
February 2002 ILA106.60 ILA537
January 2002 ILA116.72 ILA588
December 2001 ILA118.31 ILA596
November 2001 ILA110.76 ILA558
October 2001 ILA89.92 ILA453
September 2001 ILA94.53 ILA476.20
August 2001 ILA118.11 ILA595
July 2001 ILA127.04 ILA640
June 2001 ILA124.26 ILA626
May 2001 ILA124.86 ILA629
April 2001 ILA116.12 ILA585
March 2001 ILA110.17 ILA555
February 2001 ILA129.82 ILA654
January 2001 ILA383.31 ILA1,931
December 2000 ILA423.61 ILA2,134
November 2000 ILA419.44 ILA2,113
October 2000 ILA411.10 ILA2,071
September 2000 ILA480.58 ILA2,421
August 2000 ILA495.07 ILA2,494
July 2000 ILA421.22 ILA2,122
June 2000 ILA451.60 ILA2,275
May 2000 ILA466.48 ILA2,350
April 2000 ILA429.96 ILA2,166
March 2000 ILA430.75 ILA2,170
February 2000 ILA486.33 ILA2,450
January 2000 ILA436.71 ILA2,200
December 1999 ILA410.90 ILA2,070
November 1999 ILA395.02 ILA1,990
October 1999 ILA353.34 ILA1,780
September 1999 ILA303.51 ILA1,529
August 1999 ILA304.70 ILA1,535
July 1999 ILA315.62 ILA1,590
June 1999 ILA326.54 ILA1,645
May 1999 ILA336.26 ILA1,694
April 1999 ILA320.58 ILA1,615
March 1999 ILA329.71 ILA1,661
February 1999 ILA281.68 ILA1,419
January 1999 ILA257.06 ILA1,295
December 1998 ILA257.66 ILA1,298
November 1998 ILA242.77 ILA1,223
October 1998 ILA243.36 ILA1,226
September 1998 ILA225.90 ILA1,138
August 1998 ILA226.10 ILA1,139
July 1998 ILA247.93 ILA1,249
June 1998 ILA232.25 ILA1,170
May 1998 ILA232.65 ILA1,172
April 1998 ILA203.47 ILA1,025
March 1998 ILA192.95 ILA972
February 1998 ILA169.92 ILA856
January 1998 ILA171.71 ILA865
December 1997 ILA193.74 ILA976
November 1997 ILA184.79 ILA930.90
October 1997 ILA180.88 ILA911.20
September 1997 ILA204.30 ILA1,029.20
August 1997 ILA189.97 ILA957
July 1997 ILA220.42 ILA1,110.40
June 1997 ILA180.80 ILA910.80
May 1997 ILA180.46 ILA909.10
April 1997 ILA171.76 ILA865.30
March 1997 ILA174.68 ILA880
February 1997 ILA167.58 ILA844.20
January 1997 ILA171.63 ILA864.60
December 1996 ILA155.41 ILA782.90
November 1996 ILA157.02 ILA791
October 1996 ILA158.41 ILA798
September 1996 ILA152.49 ILA768.20
August 1996 ILA148.74 ILA749.30
July 1996 ILA143.60 ILA723.40
June 1996 ILA167.04 ILA841.50
May 1996 ILA162.08 ILA816.50
April 1996 ILA171.25 ILA862.70
March 1996 ILA162.91 ILA820.70
February 1996 ILA174.66 ILA879.90
January 1996 ILA168.01 ILA846.40
December 1995 ILA180.18 ILA907.70
November 1995 ILA174.60 ILA879.60
October 1995 ILA161.78 ILA815
September 1995 ILA180.46 ILA909.10
August 1995 ILA168.19 ILA847.30
July 1995 ILA152.65 ILA769
June 1995 ILA147.88 ILA745
May 1995 ILA132.80 ILA669
April 1995 ILA116.12 ILA585
March 1995 ILA98.86 ILA498
February 1995 ILA87.14 ILA439
January 1995 ILA107.19 ILA540
December 1994 ILA104.61 ILA527
November 1994 ILA106.99 ILA539
October 1994 ILA114.54 ILA577
September 1994 ILA107.59 ILA542
August 1994 ILA100.44 ILA506
July 1994 ILA105.01 ILA529
June 1994 ILA100.24 ILA505
May 1994 ILA121.09 ILA610
April 1994 ILA128.23 ILA646
March 1994 ILA132.60 ILA668
February 1994 ILA138.16 ILA696
January 1994 ILA146.69 ILA739
December 1993 ILA144.11 ILA726
November 1993 ILA159.99 ILA806
October 1993 ILA146.89 ILA740
September 1993 ILA138.75 ILA699
August 1993 ILA129.62 ILA653
July 1993 ILA118.90 ILA599
June 1993 ILA125.26 ILA631
May 1993 ILA131.61 ILA663
April 1993 ILA133.99 ILA675
March 1993 ILA133.39 ILA672
February 1993 ILA123.27 ILA621
January 1993 ILA128.83 ILA649
December 1992 ILA126.05 ILA635
November 1992 ILA122.87 ILA619
October 1992 ILA120.49 ILA607

BEZQ.TA

Price: ILA454.30

52 week price:
425.36
550.50

Dividend Yield: 6.13%

5-year range yield:
3.59%
6.13%

Forward Dividend Yield: 6.13%

Payout Ratio: 12574.15%

Payout Ratio Range:
3143.54%
12574.15%

Dividend Per Share: 27.03 ILA

Earnings Per Share: 0.43 ILA

P/E Ratio: 10.71

Exchange: TLV

Sector: Communication Services

Industry: Telecom Services

Market Capitalization: 12.2 billion

Average Dividend Frequency: 2

Years Paying Dividends: 3

Links: